Customizer → Header → General Settings → Additional Menu.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza – Olsztyn i okolice.

Odwrócona osmoza jest obecnie jedną z najlepszych i najnowocześniejszych metod oczyszczania wody. Woda po filtrze odwróconej osmozy jest oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń mineralnych, organicznych, jak również mikrobiologicznych. Dlatego znajduje zastosowanie do celów kulinarnych, użytkowych i produkcyjnych zarówno w pojedynczych gospodarstwach domowych, małych i dużych firmach, jak również jako woda technologiczna wielu branż przemysłu.

odwrócona ozmoza BWT Aquacalcium

Do podstawowych zalet odwróconej osmozy należą:

 • bardzo wysoka i potwierdzona skuteczność działania w usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń mineralnych, organicznych oraz mikrobiologicznych
 • w domowych systemach odwróconej osmozy poza oczyszczaniem wody istnieje możliwość bardzo skutecznego jej nasycenia w minerały (głównie wapń, magnez, oraz potas i fosfor), czyli pierwiastki niezbędne dla organizmu człowieka
 • w porównaniu do innych metod oczyszczania wody odwrócona osmoza w zastosowaniach domowych nie wymaga do działania żadnych związków chemicznych (koagulanty, środki do regeneracji złóż lub korekty odczynu pH). Natomiast w zastosowaniach przemysłowych o wysokiej wydajności, stosowane są tylko środki utrzymujące czystość membran (np. antyskalanty).

Do niedawna filtry odwróconej osmozy były wykorzystywane wyłącznie w przemyśle do produkcji wody zdemineralizowanej. Postęp technologiczny sprawił, że systemy odwróconej osmozy obecnie są dostępne nawet dla pojedynczych gospodarstw domowych (tzw. kompaktowa odwrócona osmoza), gdzie wytwarzają zdrową, smaczną i czystą wodę z możliwością nasycenia jej minerałami. Taka woda stanowi bardzo dobrą alternatywę dla wód butelkowanych.

Jakie zanieczyszczenia z wody usuwa odwrócona osmoza? Czyli zasada działania.

Odwrócona osmoza to w dużym uproszczeniu filtracja wody na bardzo dokładnych filtrach. Wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, związki mineralne i organiczne, jak również mikroorganizmy zostają zatrzymane w procesie cedzenia. Woda surowa dopływająca do odwróconej osmozy (tzw. nadawa) po wstępnym podczyszczeniu zostaje skierowana na membranę, która zawiera bardzo małe pory filtrujące wodę. Pory membrany osmotycznej są tak małe, że przepuszczają jedynie cząsteczki wody, tworząc wodę czystą (tzw. permeat) odprowadzaną do dalszej części instalacji np. przez rurę dystrybucyjną umieszczoną centralnie w membranie. Wszystkie zanieczyszczenia zawarte w wodzie zatrzymane na membranie osmotycznej tworzą koncentrat zanieczyszczeń (tzw. retentat lub odrzut wody) i są odprowadzane do kanalizacji lub do dalszego wykorzystania.

Parametrem określającym dokładność filtracji jest tzw. mikronaż, czyli wielkość określająca najmniejsze zatrzymywane zanieczyszczenia. Powszechnie stosowane przy oczyszczaniu wody wkłady filtrów narurowych posiadają mikronaż od 1 do 100 mikrometrów (mikronów). Dla porównania ludzki włos ma grubość 60-100 mikrometrów. Membrana odwróconej osmozy posiada mikronaż wynoszący 0,0001-0,0005 mikrometra, czyli jest w stanie zatrzymać bakterie (najmniejsze nanobakterie posiadają wielkość 0,2 mikrometra, czyli są 400-2000 razy większe niż mikronaż membrany osmotycznej), wirusy (wielkość najmniejszego wynosi 0,02 mikrometra, czyli jest 40-200 razy większy), a także praktycznie wszystkie związki chemiczne, a nawet pojedyncze jony.

odwrócona osmoza zasada działania

Tak dokładna filtracja wody powoduje bardzo wysokie straty ciśnienia w instalacji, dlatego przy normalnym ciśnieniu występującym w sieci wodociągowej proces odwróconej osmozy jest bardzo powolny. W celu zwiększenia jego wydajności stosuje się zbiornik retencyjny (metoda stosowana najczęściej w osmozach kompaktowych) lub podnoszenie ciśnienia przed membraną osmotyczną (stosowane głównie w rozwiązaniach przemysłowych, gdzie wzrost ciśnienia wynosi z reguły od kilku do kilkunastu bar).

W systemach odwróconej osmozy poza membraną osmotyczną wykorzystuje się szereg elementów wspomagających proces filtracji na odwróconej osmozie. Będą to:

 • filtry mechaniczne chroniące membranę osmotyczną przed zanieczyszczeniami stałymi oraz filtrujące większe zanieczyszczenia, co zwiększa żywotność membrany osmotycznej
 • wkłady z węgla aktywnego, które zatrzymują szereg zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie i wydłużają żywotność membrany. Najlepszym przykładem są tu związki chloru, które niszczą strukturę membrany osmotycznej. Węgiel aktywny przeciwdziała temu zjawisku bardzo skutecznie poprzez usuwanie związków chloru z wody.
 • zbiornik retencyjny umożliwiający magazynowanie oczyszczonej wody na potrzeby chwilowego rozbioru, większego niż wydajność membrany osmotycznej
 • mineralizator wody, nasycający oczyszczoną wodę minerałami niezbędnymi dla człowieka (głównie wapń, magnez, potas, fosfor). Jest to tzw. proces remineralizacji wody. Mineralizatory są stosowane w kompaktowych filtrach odwróconej osmozy.
 • wkład liniowy z węglem aktywnym (tzw. wkład szlifujący) – poprawia smak i zapach wody po zbiornikach retencyjnych. Stosowany w kompaktowych systemach odwróconej osmozy.
 • pompy podnoszące ciśnienie przed membraną osmotyczną – stosowane głównie w systemach przemysłowych, jednak również spotykane w systemach kompaktowych. Pompy podnoszące ciśnienie zwiększają wydajność układu oraz zmniejszają odrzut wody.
 • elementy pomocnicze – manometry, elektrozawory, czujniki ciśnienia, rotametry, sterowniki stosowane w celu zapewnienia poprawnej pracy głównie przemysłowych filtrów odwróconej osmozy
 • sterylizatory wody w postaci lampy UV, służące do końcowej dezynfekcji wody
 • wkłady alkalizujące wodę, czyli podnoszące odczyn pH wody tworząc wodę alkaliczną. Element stosowany głównie w kompaktowych filtrach odwróconej osmozy. Warto zaznaczyć, że dobrej jakości mineralizatory mają podobne działanie uzupełniające.

Niestety, jak każde urządzenia odwrócona osmoza ma również wady, czyli:

 •  Występuje konieczność wygenerowania dodatkowej przestrzeni na urządzenie. Będzie to miejsce na samo urządzenie, zbiornik buforowy, jak również na dodatkową wylewkę montowaną przy zlewie (alternatywą dla dodatkowej wylewki jest zastosowanie wylewki trójdrożnej lub czterodrożnej w zależności od systemu). Filtr kompaktowej odwróconej osmozy zazwyczaj swobodnie mieści się w szafce podzlewowej, zajmując ok. 1/4 – 1/2 przestrzeni. W przypadku systemów przemysłowych wielkość zajmowanego miejsca zależy od wymaganej wydajności urządzenia, jednak w tym przypadku wielkość przemysłowych filtrów do odwróconej osmozy zamienia się w zaletę w porównaniu do innych metod uzdatniania, które zajmują sporo więcej miejsca.
osmoza Olsztyn
 • Odrzut wody. Wysoka ilość zatrzymanych zanieczyszczeń podczas filtracji metodą odwróconej osmozy musi być odprowadzana w sposób ciągły do kanalizacji, gdyż zabezpiecza to membranę osmotyczną przed jej zatkaniem i pozwala osiągnąć kilkuletni okres żywotności membrany osmotycznej. Woda odprowadzająca zanieczyszczenia to tzw. odrzut (retentat). Ilość odrzutu przypadająca na każdy litr oczyszczonej wody zależy głównie od ciśnienia w instalacji i wynosi dla systemów domowych 2-8 litrów oraz ok. 0,3 litra dla systemów przemysłowych.

UWAGA!!! Temat odrzutu jest kwestią istotną z punktu widzenia eksploatacji szczególnie kompaktowego systemu odwróconej osmozy. Przy przeciętnym zużyciu wody na cele kulinarne membrana osmotyczna systemu kompaktowego generuje od 4 do 16 litrów odrzutu na dobę na osobę. Dla porównania jednak warto zaznaczyć, że jednorazowe spłukanie wody w toalecie zużywa od 5 do nawet 15 litrów wody, zużycie wody przez zmywarkę wynosi 10-30 litrów na cykl, a pralkę 30-60 litrów na cykl. Przy obecnych cenach wody i kanalizacji powyższa ilość wody zużywanej przez kompaktową odwróconą osmozę stanowi koszt ok. 1 – 4 zł miesięcznie. Wynika z tego, że koszt zdrowej i smacznej wody po filtrach osmotycznych nie jest duży i odpowiada równowartości zaledwie jednej 1,5 litrowej butelki wody mineralnej. Ponadto warto zaznaczyć, że woda stanowiąca odrzut bardzo dobrze nadaje się do wtórnego wykorzystania np. do podlewania roślin.

 • koszty eksploatacyjne podzespołów, które ulegają zużyciu. Dla systemów kompaktowych będą to wkłady filtracji wstępnej (wkłady sedymentacyjne oraz węglowe), wkład mineralizujący wodę oraz wkład liniowy węglowy (tzw. szlifujący), jak również membrana osmotyczna. W zależności od jakości podzespołów częstotliwość ich wymiany wynosi 6-12 m-cy dla wkładów (koszt od kilkudziesięciu do 300 zł za cały komplet wkładów w zależności od marki) oraz 2-5 lat dla membran osmotycznych (koszt membrany w zależności od jej jakości i wydajności wynosi od kilkudziesięciu do 200 zł). Obecnie na rynku występuje bardzo szeroki wybór podzespołów wymiennych do filtrów odwróconej osmozy. W przypadku systemów przemysłowych koszty eksploatacyjne podzespołów uzależnione są od wydajności systemu oraz jakości dopływającej wody.
 • niewielka wydajność kompaktowych filtrów odwróconej osmozy sprawia, że ich zastosowanie ogranicza się do celów kulinarnych lub podłączenia urządzeń niewymagających dużej wydajności przepływu (kostkarka do lodów, ekspres do kawy), gdzie się bardzo dobrze sprawdzają.

Filtr odwrócnej osmozy – kryteria wyboru.

Przy wyborze odwróconej osmozy warto brać pod uwagę kilka podstawowych czynników:

1.Koszty inwestycyjne – jest to jeden z najważniejszych czynników. Czynnik ten zależy bezpośrednio od wykorzystanych przez producenta podzespołów. Z oczywistych względów najtańszy nie znaczy najlepszy. Najtańsze podzespoły mają bardzo krótkotrwałą lub znikomą skuteczność, ponadto ich trwałość jest niska. Np. najtańsze membrany osmotyczne dość szybko ulegają dekalibracji (powiększenie porów), co drastycznie zmniejsza jej skuteczność filtracji. Najtańsze mineralizatory powodują znikomą remineralizację wody lub działają w bardzo krótkim okresie, po którym ich działanie ogranicza się do roli swoistego placebo. Natomiast najtańsze węgle aktywne mają znacznie mniejszą pojemność adsorpcji zanieczyszczeń niż produkty dobrej klasy. W związku z powyższym tanie produkty dające oszczędność na etapie inwestycji przekładają się na znacznie krótsze okresy działania poszczególnych podzespołów, a to podnosi koszty na etapie eksploatacji (zdecydowanie częstsza konieczność wymiany podzespołów) lub powodują, że całe urządzenie nie działa z oczekiwaną skutecznością.

2.Wydajność membrany osmotycznej – ten czynnik ma główne znaczenie w rozwiązaniach przemysłowych, gdzie system odwróconej osmozy musi zapewnić stały dopływ wody z wymaganą wydajnością. Warto zaznaczyć, że filtry odwróconej osmozy w łatwy sposób można łączyć w moduły, wiec nie występuje górne ograniczenie wydajnościowe w tego typu rozwiązaniach. W przypadku kompaktowych systemów odwróconej osmozy najpopularniejsze są membrany osmotyczne o wydajności 50 GPD (galonów na dobę, czyli 189 l/d lub 8 l/h), 75 GPD (284 l/d lub 12 l/h) oraz 100 GPD (379 l/d lub 16 l/h) i do celów domowych w pełni są wystarczające. W przypadku firm usługowych (np. branża gastronomiczna) zastosowanie znajdują odwrócone osmozy o wydajności membran nawet do 950 GPD (3600 l/d lub 150 l/h) przy zachowaniu wymiarów niewiele większych od systemów kompaktowych.

3.Układ konstrukcyjny i wyposażenie – w przypadku kompaktowych filtrów odwróconej osmozy mamy do wyboru dwa podstawowe układy konstrukcyjne. Opcja pierwsza zawiera możliwość poboru dwóch rodzajów wody przez dwudrożną wylewkę. Ta opcja umożliwia w zależności od potrzeb pobieranie wody czystej przydatnej z użytkowego punktu widzenia (domowe małe AGD – czajnik, ekspres do kawy, parowar, kostkarka do lodu, żelazko itp, jak również gotowanie i przyrządzanie potraw) lub wody remineralizowanej, czyli poddanej ponownemu nasyceniu w potrzebne dla organizmu minerały tj. wapń, magnez, fosfor, potas po przepływie wody czystej przez mineralizator. Taka woda po mineralizacji nadaje się do bezpośredniego spożycia i jest bardzo dobrą alternatywą dla wody butelkowanej. Przykładem takiej odwróconej osmozy z podwójną wylewką jest filtr odwróconej osmozy BWT STANDARD

RO6 BWT STANDARD

Druga opcja układu konstrukcyjnego oparta jest na dostarczaniu wody wyłącznie czystej (stosowane np. w gastronomi) lub wody wyłącznie zmineralizowanej przez wylewkę jednodrożną. Dobrej klasy filtry odwróconej osmozy z jednodrożną wylewką dostarczającą tylko wodę zmineralizowaną posiadają zmodyfikowany układ konstrukcyjny w taki sposób, że woda poddawana jest mineralizacji dwukrotnie, co zapewnia odpowiednio wysokie oraz stałe w dłuższym okresie eksploatacji nasycenie minerałami. System z podwójną mineralizacją jest obecnie najlepszą alternatywą dla wody butelkowanej ze wszystkich typów kompaktowych odwróconych osmoz.. Przykładem odwróconej osmozy z podwójną mineralizacją jest BWT P’URE AQUACALCIUM, której układ konstrukcyjny zapewnia mineralizację wody na stałym poziomie wynoszącym 55-65 mg/l.

RO6 BWT P’URE AQUACALCIUM

Ponadto w przypadku kompaktowych systemów odwróconej osmozy warto również zwrócić uwagę czy układ ma zabezpieczenie odcinające dopływ wody w przypadku powstania nieszczelności, co pozwala uniknąć zalania pomieszczenia.

W przypadku przemysłowych systemów odwróconej osmozy układ konstrukcyjny i wyposażenie zależy od wymaganej wydajności układu oraz składu wody przed oczyszczeniem i jest on dobierany indywidualnie.

4. Wygląd, który jednak ma znaczenie głównie przy układach kompaktowych, gdzie w większości przypadków montowana jest dodatkowa wylewka (alternatywą są wylewki trzydrożne lub czterodrożne). Czasem ze względu na brak miejsca odwrócona osmoza musi zostać zamontowana w miejscu niezabudowanym. W takich sytuacjach wygląd całego układu nabiera znaczenia i w tym przypadku sprawdzą się systemy o nowoczesnym wyglądzie lub systemy umieszczone przez producenta w eleganckich obudowach.

Odwrócona osmoza – oferta na dobór, montaż i serwis – Olsztyn i okolice

Świadczymy usługi w zakresie doboru, montażu i serwisu filtrów odwróconej osmozy, zarówno rozwiązań kompaktowych, oraz instalacji usługowych i systemów przemysłowych. Posiadamy w stałej ofercie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne.

I. Kompaktowa odwrócona osmoza

Kompaktowe filtry odwróconej osmozy stosowane są do oczyszczania wody na domowe cele użytkowe oraz przeznaczonej do picia bez przegotowania np. z sieci wodociągowej, gdzie w rozbudowanym systemie rurociągów o różnym stanie technicznym często dochodzi do wtórnego jej zanieczyszczenia rdzą, cząstkami uszczelnień, metalami ciężkimi (bardzo stare rurociągi posiadają uszczelnienia zawierające ołów). Dość często woda wodociągowa zawiera związki chloru stosowane do dezynfekcji sieci, które istotnie pogarszają smak i zapach wody.

Kompaktowa odwrócona osmoza znajduje zastosowanie do:

 • przygotowania czystej, smacznej wody do spożycia, która idealnie zastępuje wodę butelkowaną, ze względu na możliwość nasycenia wody minerałami niezbędnymi dla organizmu człowieka przez tzw. mineralizator. Warto dodać, że woda po odwróconej osmozie wypada zdecydowanie korzystniej pod względem ekonomii oraz ekologii w porównaniu do wód butelkowanych.
 • wykorzystania kulinarnego, gdzie woda pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń nadaje potrawom i gorącym napojom głęboki smak i aromat
 • wykorzystania przy eksploatacji małych urządzeń AGD (czajnik, ekspres do kawy, żelazko, parowar, kostkarka do lodów) bez ryzyka obrastania osadami z kamienia kotłowego (filtry odwróconej osmozy usuwają twardość wody)
ro Ecoperla Rosa

Kompaktowy system odwróconej osmozy posiada dodatkową wylewkę montowaną przy zlewie umożliwiającą pobór wody oczyszczonej. W przypadku braku miejsca na dodatkową wylewkę istnieje możliwość podłączenia oczyszczonej wody do trójdrożnej lub czterodrożnej wylewki.

W ofercie kompaktowych filtrów odwróconej osmozy posiadamy wyroby renomowanych producentów z podzespołami wyłącznie wysokiej jakości, co daje gwarancję skutecznego oraz bezawaryjnego działania odwróconej osmozy w długim okresie czasu.

UWAGA!!! Dla budownictwa mieszkalnego oferujemy montaż kompaktowej odwróconej osmozy za darmo. Ponadto na terenie miasta Olsztyn oraz w odległości do ok. 20 km od Olsztyna nie pobieramy kosztów dojazdu. Dla miejscowości do 100 km od Olsztyna darmowy montaż również obowiązuje, należy tylko uwzględnić koszt dojazdu 1 zł/km.

Oferta darmowego montażu nie dotyczy obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza – w takich przypadkach prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny oferty montażu.

Zapytaj o montaż lub serwis kompaktowej odwróconej osmozy.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu doboru i przedstawienia oferty na kompaktowy filtr odwróconej osmozy. Oferujemy również części eksploatacyjne oraz serwis odwróconej osmozy. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji.

Odwiedź nas w salonie sprzedaży.

Zapraszamy do naszego salonu sprzedaży, który znajduje się pod adresem: ul. Przemysłowa 5, 10-418 Olsztyn, gdzie będziemy mogli przedstawić oferowane przez nas systemy odwróconej osmozy.

Informujemy ponadto, że w naszym sklepie stacjonarnym oraz internetowym posiadamy w atrakcyjnych cenach asortyment związany z filtrami odwróconej osmozy:

 • wymienne wkłady filtracji wstępnej (sedymentacyjne oraz z węglem aktywnym)
 • membrany osmotyczne w szerokim zakresie wydajności różnych producentów
 • mineralizatory (różne typy w tym równocześnie podnoszące odczyn pH wody)
 • liniowe wkłady z węglem aktywnym (wkłady szlifujące)
 • środki do dezynfekcji system odwróconej osmozy
 • części zamienne

Filtr odwróconej osmozy – terminy realizacji

Filtry odwróconej osmozy dla budownictwa mieszkalnego mamy w stałej dostępności i realizacja zlecenia montażu następuje po uzgodnieniu dogodnego terminu. Kompletny montaż kompaktowego filtra odwróconej osmozy z reguły nie przekracza kilku godzin.

W przypadku usługowych i przemysłowych systemów odwróconej osmozy termin i czas realizacji zależy od wielkości instalacji i specyfiki pracy danego obiektu w związku z czym każdorazowo jest ustalany indywidualnie.

Odwrócona osmoza. Zasięg oferty.

Odwrócona osmoza montowana w ramach niniejszej oferty obejmuje teren położony do ok. 150 km od Olsztyna i  dotyczy następujących miejscowości i gmin: Olsztyn, Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo, Brodnica, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dywity, Działdowo, Dźwierzuty, Elbląg, Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Godkowo, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kętrzyn, Kisielice, Kiwity, Kolno, Korsze, Kozłowo, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Markusy, Mikołajki, Milejewo, Miłakowo, Miłomłyn, Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Pieniężno, Pisz, Płoskinia, Płośnica, Purda, Reszel, Rybno, Rozogi, Ruciane-Nida, Rychliki, Ryn, Stawiguda, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Susz, Szczytno, Światki, Świętajno, Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wilczęta, Zalewo.