Customizer → Header → General Settings → Additional Menu.

Filtry wody dla przemysłu

Profesjonalne filtry wody dla przemysłu.

Oferujemy usługę doboru, montażu, rozruchu oraz serwisu filtrów wody stosowanych w wielu branżach przemysłu. Stacje uzdatniania wody wysokich wydajności wymagają indywidualnego doboru wynikającego ze składu wody oraz specyficznych potrzeb wydajnościowych, oraz technologicznych danej instalacji.

Uzdatnianie wody – przemysłowe stacje do uzdatniania wody.

Oferujemy dla wielu branż przemysłu specjalistyczne filtry wody posiadające wysoką wydajność oraz bardzo dużą skuteczność działania. Zakres oferty obejmuje dobór filtrów do uzdatniania wody z uwzględnieniem składu wody surowej, oczekiwanej wydajności systemu filtracji wody oraz wymaganej jakości wody po uzdatnieniu. Tego typu filtry do wody znajdą zastosowanie w instalacjach wody użytkowej i technologicznej następujących branż:

 • rolnictwo i leśnictwo;
 • hotele i pensjonaty;
 • zakłady usługowe i produkcyjne;
 • usługi gastronomiczne;
 • laboratoria i stacje diagnostyczne;
 • szpitale i placówki medyczne;
 • przemysł spożywczy;
 • uzdatnianie wody grzewczej;
 • chłodnictwo i klimatyzacja;
przemyslowe filtry do wody

Uzdatnianie wody przemysłowej i technologicznej wymaga wysokowydajnych i bardzo skutecznych systemów. Oferowane przez nas stacje do uzdatniania wody znajdują zastosowanie tam, gdzie konieczne jest:

 • poprawienie parametrów fizykochemicznych wody;
 • zmiękczenie wody na potrzeby kuchni, pralni, itp;
 • usunięcie z wody żelaza i manganu;
 • demineralizacja wody;
 • uzdatnienie wody grzewczej i chłodniczej;
 • produkcja wody ultraczystej;
 • produkcja czystej pary;
 • dezynfekcja wody oraz zapobieganie rozwojowi bakterii w tym Legionelli;
filtry-do-uzdatniania-wody-olsztyn

Dobierzemy odpowiedni przemysłowy filtr do wody.

Poprawny dobór filtrów do wody przeznaczonych dla budynków usługowych, hodowlanych oraz przemysłowych wymaga uwzględnienia wielu czynników w tym zanieczyszczeń wody surowej, wymaganej wydajności układu oraz jakości wody po uzdatnienie. W związku z powyższym tego typu filtry do wody są dobierane indywidulanie. Przyślij nam wyniki laboratoryjnych badań wody. Przeanalizujemy skład wody, dobierzemy odpowiedni filtr wody optymalny pod względem kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych, przygotujemy niezobowiązującą ofertę.

Centralne i przemysłowe zmiękczacze do wody

Montowane przez nas centralne i przemysłowe zmiękczacze wody posiadają wyłącznie monosferyczne złoża zmiękczające najwyższej klasy (np. Lewatit niemieckiego producenta Lanxess) oraz amerykańskie głowice sterujące Clack, które uważane są za najmniej awaryjne ze wszystkich produkowanych typów głowic do zmiękczaczy.

Oferta doboru, montażu oraz serwisu centralnych i przemysłowych zmiękczaczy do wody kierowana jest m.in. do:

Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, gdzie montaż centralnego zmiękczacza do wody w budynku wielorodzinnym zabezpiecza przed powstawaniem trudnych do usunięcia osadów na bateriach, kafelkach, zlewach, kabinach prysznicowych i sanitariatach wszystkich mieszkań oraz zabezpiecza przed obrastaniem kamieniem kotłowym instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiennika ciepła oraz elementów grzewczych domowego AGD (grzałki zmywarek, pralek, czajników itp).

Hodowców zwierząt, gdzie zmiękczacz wody zapobiega blokowaniu poideł dla zwierząt w wyniku wytwarzającego się kamienia.

Hoteli i ośrodków wypoczynkowych, gdzie zmiękczacz do wody zabezpiecza wszystkie łazienki przed uciążliwymi osadami oraz wydatnie zmniejsza zużycie stosowanych detergentów.

Obiektów gastronomicznych, gdzie zmiękczacze wody wydatnie wpływają na wydłużenie żywotności zmywarek, jak również ograniczają zużycie detergentów.

Myjni samochodowych, gdzie stosowanie miękkiej wody umożliwia mycie pojazdów bez ryzyka pozostawania białych plam na karoserii, oraz zmniejsza zużycie środków myjących.

Pralni, gdzie zmiękczacz wody wydatnie wpływa na wydłużenie żywotności pralek, oraz ogranicza zużycie detergentów.

Oraz wszędzie tam, gdzie do celów technologicznych niezbędna jest woda pozbawiona twardości

zmiekczacz do wody centralny

Zapytaj o centralny lub przemysłowy zmiękczacz do wody.

Ze względu na indywidualny charakter powyższych instalacji, centralny lub przemysłowy zmiękczacz do wody zawsze jest dobierany indywidualnie na podstawie szeregu danych (twardość wody, zużycie wody, maksymalny przepływ chwilowy, wymagany stopień redukcji twardości wody). W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu z nami w celu poprawnego doboru wielkości zmiękczacza.

Przemysłowa odwrócona osmoza

W przeciwieństwie do kompaktowych filtrów odwróconej osmozy, rozwiązania przeznaczone dla przemysłu charakteryzują się wysoką wydajnością oraz możliwością pracy w trybie ciągłym. Zastosowanie takich elementów jak pompy wysokiego ciśnienia, czujniki ciśnienia, manometry, rotametry, elektrozawory sterowane przez sterownik mikroprocesorowy umożliwiają demineralizację lub odsalanie wody na bardzo wysokim poziomie w sposób automatyczny i niezawodny.

W porównaniu do innych rozwiązań wykorzystywanych do uzdatniania wody w przemyśle systemy odwróconej osmozy charakteryzują się:

 • brakiem konieczności magazynowania i transportu dużych ilości związków chemicznych potrzebnych przy eksploatacji innych systemów uzdatniania wody (np. kwasy lub ługi). W zależności od typu instalacji stosowane mogą być niewielkie ilości środków utrzymujących czystość membran (np. antyskalanty), które w sposób wymierny wydłużają żywotność i sprawność membran osmotycznych.
 • brakiem konieczności neutralizacji popłuczyn po procesie uzdatniania wody
 • mniejszą powierzchnią zabudowy
 • ciągłą oraz stałą wydajnością działania
 • automatyzacją procesu minimalizując czynności eksploatacyjne
 • wysoką jakością komponentów zapewniającą niezawodność i znikomą awaryjność
osmoza przemysłowa

Przemysłowe systemy odwróconej osmozy znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysokiej jakości zdemineralizowana woda, czyli mi.in.:

 • w branży kosmetycznej i farmakologicznej
 • w branży spożywczej
 • w branży elektronicznej
 • w przemyśle chemicznym
 • w laboratoriach
 • w kotłowniach, ciepłownictwie oraz systemach chłodzących
 • do odsalania wody morskiej

W zakresie systemów odwróconej osmozy przeznaczonych dla produkcji wody demineralizowanej stosowanej w usługach i przemyśle różnych branż oferujemy automatyczne rozwiązania na bazie trwałych i wysokosprawnych podzespołów wysokiej klasy gwarantujących stały dopływ wody o wymaganej jakości i wydajności.

Zapytaj o filtr odwróconej osmozy wysokiej wydajności.

Ze względu na indywidualny charakter przemysłowe filtry odwróconej osmozy dobierane są zawsze indywidualnie m.in. na podstawie oczekiwanej wydajności oraz wymagań technologicznych stawianych wodzie po oczyszczaniu. W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu z nami w celu poprawnego doboru systemu odwróconej osmozy.