Customizer → Header → General Settings → Additional Menu.

Laboratoryjne badanie wody

Laboratoryjne badanie wody – Olsztyn i okolice.

Oferujemy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badanie wody na terenie Olsztyna i okolic. Oferta dotyczy badania wody z własnego ujęcia np. ze studni głębinowej, jak również wody dostarczanej z sieci wodociągowej, oraz wody wykorzystywanej do celów technologicznych i hodowlanych różnych branż przemysłu.

Jedynie laboratoryjne badanie wody pozwala w przypadku budownictwa mieszkalnego potwierdzić przydatność wody do celów sanitarno-spożywczych i użytkowych, natomiast w przypadku budownictwa przemysłowo-usługowego jej przydatność do celów technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników wody bezpłatnie przedstawiamy możliwe sposoby jej uzdatnienia z uwzględnieniem parametrów technicznych posiadanej instalacji.

Oferowane przez nas badania wody wykonywane są w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji spełniającym wymagania najnowszej normy PN-EN ISO/IEC 17025, oraz posiadającym aktualne certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością ISO:9001, jak również systemu zarządzania środowiskowego w organizacji ISO:14001.

badanie wody

1. Badanie wody ze studni.

Badanie wody ze studni jest powszechną praktyką, ponieważ woda czerpana z własnego ujęcia bardzo często zawiera duże ilości związków uciążliwych z użytkowego punktu widzenia lub szkodliwych przy korzystaniu z wody do celów sanitarnych, lub spożywczych. Dlatego niezwykle istotne jest zbadanie wody przed rozpoczęciem korzystania z własnego ujęcia.

Warto zaznaczyć, że tylko odpowiedni zakres badań pozwoli dobrać właściwy układ urządzeń do ewentualnego uzdatniania wody bez ryzyka ponoszenia kosztów niewłaściwie działającej technologii na podstawie zbyt małej ilości wskaźników.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie uzdatniania wody pozwoliło dobrać zestaw wskaźników niezbędnych do oceny stanu wody z własnego ujęcia (np. studnia głębinowa, studnia kopana) oraz umożliwiających dobór właściwej technologii jej uzdatnienia w przypadku występowania zanieczyszczeń wody. Proponowany zestaw zawiera badanie fizyko-chemiczne wody oraz badanie mikrobiologiczne wody.

1.1 Fizykochemiczne badanie wody z własnej studni – Olsztyn i okolice

Specjalnie dobrany zestaw zawiera 10 fizykochemicznych wskaźników mających największy wpływ na użyteczne możliwości wykorzystania wody z własnej studni do celów budownictwa mieszkalnego oraz niektórych branż przemysłu. Tematyczny zakres badań fizykochemicznych zawiera następujące wskaźniki:

 • żelazo ogólne
 • mangan
 • mętność wody
 • barwa wody
 • odczyn pH wody
 • twardość wody
 • utlenialność wody (indeks nadmanganianowy)
 • azotany
 • azotyny
 • jon amonu
fizykochemia wody olsztyn

W przypadku niektórych branż przemysłu badanie fizykochemiczne wody zawiera inne wskaźniki istotne z technologicznego punktu widzenia danej branży i dlatego w takim przypadku zakres badań musi zostać dobrany indywidualnie.

1.2 Mikrobiologiczne badanie wody z własnej studni – Olsztyn i okolice 

Mikrobiologiczne badanie wodę zawiera zestaw 4 wskaźników pozwalających ocenić sanitarną oraz spożywczą możliwość wykorzystania wody ze studni. Zakres badań mikrobiologicznych zawiera następujące wskaźniki:

 • bakterie ogólne w temp 22 st C
 • bakterie grupy coli
 • enterokoki (paciorkowce kałowe)
 • Escherichia coli (pałeczka okrężnicy)
badanie wody mikrobiologia

Szczegółowy wpływ poszczególnych wskaźników na użytkowe oraz sanitarno-spożywcze wykorzystanie wody został opisany w naszym poradniku „Woda ze studni – rodzaje, przyczyny i skutki zanieczyszczeń” do przeczytania którego zachęcamy.

2. Ile kosztuje badanie wody?

Koszt fizykochemicznego lub mikrobiologicznego badania wody przedstawia poniższa tabela

Zakres badania Cena badania
Fizykochemiczne badanie wody – 10 wskaźników wymienionych w pkt. 1.1 umożliwiających poprawny dobór urządzeń do uzdatniania wody np. z własnej studni. 230 zł brutto
Mikrobiologiczne badanie wody – 4 wskaźniki wymienione w pkt. 1.2 w celu kontroli stanu sanitarnego wody oraz umożliwiające dobór właściwej metody dezynfekcji wody. 215 zł brutto
Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne lub mikrobiologiczne wody na zapytanie
Pobór próbek wody przez naszego próbkobiorcę (w przypadku zlecenia poboru próbek zarówno do badania fizykochemicznego oraz mikrobiologicznego, cena za pobranie naliczana jest tylko jeden raz) 100 zł brutto 
Koszt dojazdu (liczony w dwie strony) 1 zł/km

3. W jaki sposób samodzielnie pobrać próbkę do badania wody?

3.1 Jak pobrać próbkę do fizykochemicznego badania wody?

Aby przeprowadzić fizykochemiczne badanie wody, należy dostarczyć ok. 1,5 litra wody. Bardzo dobrze nadają się do tego celu popularne butelki PET po wodzie mineralnej (niedopuszczalne są butelki po wszelkich napojach słodzonych lub wodach smakowych). Próbkę wody do fizykochemicznego badania wody należy dostarczyć jak najszybciej do naszego punktu przyjęć – maksymalny czas od pobrania do dostarczenia próbki wody nie powinien przekraczać 8 godzin.

Szczegółową instrukcję poboru próbki do badania fizykochemicznego wody: Instrukcja poboru próbek.

3.2 Jak pobrać próbkę do mikrobiologicznego badania wody?

Aby przeprowadzić mikrobiologiczne badanie wody, niezbędna jest specjalna butelka sterylna zapewniająca poprawny wynik badania. Takie butelki wydajemy w naszym punkcie przyjęć (pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł). Niedopuszczalne jest pobieranie próbek wody do jakichkolwiek innych butelek – dopuszczalne są wyłącznie butelki wysterylizowane. Próbkę wody do mikrobiologicznego badania wody należy dostarczyć jak najszybciej do naszego punktu przyjęć – maksymalny czas od pobrania do dostarczenia próbki wody nie powinien przekraczać 4 godzin.

Szczegółowa instrukcja poboru próbki do badania mikrobiologicznego wody: Instrukcja poboru próbek. Instrukcja jest również wydawana przy pobraniu wysterylizowanej butelki w naszym punkcie dostarczania próbek wody.

W przypadku chęci zlecenia poboru próbek wody do badania fizykochemicznego lub mikrobiologicznego przez naszego próbkobiorcę prosimy o kontakt w celu umówienia dogodnego terminu poboru próbek wody.

Zapytaj o szczegóły laboratoryjnego badania wody.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z fizykochemicznym lub mikrobiologicznym badaniem wody zapraszamy do kontaktu z nami.

4. Miejsce i terminy przyjmowania próbek wody?

Próbki wody przyjmowane są pod adresem: Inżynieria wody; ul. Przemysłowa 5, 10-418 Olsztyn

Godziny i terminy przyjęcia próbek: do badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych:

 • badania fizykochemiczne wody – od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
 • badania mikrobiologiczne wody – od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1200
 • po godzinie 1200 lub przed godziną 800 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym